Thần Đạo Đan Tôn

Cô Đơn Địa Phi

Thể loại: Huyền Huyễn, Convert
Nguồn: http://tangthuvien.vn
Hoàn thành, 4914 Chương, 20340346 lượt đọc

Cường giả tuyệt thế, một đời Đan Đế Lăng Hàn vì truy cầu con đường thành thần mà Vẫn Lạc, vạn năm sau khi mang 《 Bất Diệt Thiên Kinh 》 trọng sinh với cùng tên thiếu niên, từ nay về sau phong vân dũng động, cùng đương đại vô số thiên tài tranh phong, mở lại đường truyền kỳ, vạn cổ Chư Thiên ta cực mạnh!

Phân chia cảnh giới: Luyện Thể, Tụ Nguyên, Dũng Tuyền, Linh Hải, Thần Thai, Sinh Hoa, Linh Anh, Hóa Thần cùng Thiên Nhân Cảnh... Mỗi cảnh giới chia làm chín tầng: Tầng một đến ba là tiền kỳ, tầng bốn đến sáu gọi là trung kỳ và tầng bảy đến chín gọi là hậu kỳ và đỉnh

Cảnh giới Đan Sư: Hoàng cấp, Huyền cấp, Địa cấp, Thiên cấp...

Thần Cảnh gồm các cảnh giới: Nhật Nguyệt Cảnh, Sơn Hà Cảnh, Tinh Thần Cảnh, Hằng Hà Cảnh, Sáng Thế Cảnh. Mỗi cảnh giới chia làm: Tiểu Cực Vị, Trung Cực Vị, Đại Cực Vi, Đại Viên Mãn trong một Cực Vị lại chia làm: Tiền kỳ, Trung kỳ, Hậu kỳ, Viên mãn

Các cảnh giới ở Tiên Vực: Trảm Trần Cảnh (Nhất Trảm-Nhị Trảm-Tam Trảm-Tứ Trảm-Ngũ Trảm), Phân Hồn Cảnh (Dương Hồn-Âm Hồn-Thiên Hồn-Địa Hồn), Tiên Phủ Cảnh, Thăng Nguyên Cảnh, Tiên Vương có 9 tầng từ 1 đến 9, bên trên Tiên Vương là Thiên Tôn

Cảnh giới Đan Sư ở Tiên Vực: Nhất Tinh, Nhị Tinh, Tam Tinh, Tứ Tinh, Ngũ Tinh Đan Sư.

Danh sách chương

Chương 1: Sống lại
Chương 2: Cường thế
Chương 3: Ngươi có bệnh, ta có thể trị
Chương 4: Mệnh lệnh thứ nhất
Chương 5: Đánh đau lão cẩu
Chương 6: Thiên Dược Các
Chương 7: Chư Đại Sư
Chương 8: Thuyết phục
Chương 9: Chỉ đạo tu luyện
Chương 10: Chữa trị linh căn
Chương 11: Luyện Thể tầng bốn!
Chương 12: Phụ thân trở về
Chương 13: Lăng Đông Hành tiếc nuối
Chương 14: Chấp niệm kiếp trước
Chương 15: Quỳ xuống
Chương 16: Bò đi ra ngoài!
Chương 17: Trình Hưởng đến rồi
Chương 18: Cô Lang Huyết
Chương 19: Đạp ở dưới chân
Chương 20: Luyện đan
Chương 21: Luyện Thể tầng năm
Chương 22: Gia tộc phiền phức
Chương 23: Không hiểu chuyện
Chương 24: Không như đồ đệ ngươi vậy
Chương 25: Phản chế Trình gia
Chương 26: Tin tức Địa Long thảo
Chương 27: Kiếm Khí
Chương 28: Thanh Linh Quả
Chương 29: Tiếp ta một đao
Chương 30: Hàng Chiến nửa đường giết ra
Chương 31: Cúi đầu nhận sai
Chương 32: Đột phá Tụ Nguyên Cảnh
Chương 33: Ngũ hành nguyên hạch
Chương 34: Hắc tháp tái hiện
Chương 35: Ngạo Phong
Chương 36: Vĩnh Dạ Vương
Chương 37: Trình gia dự định
Chương 38: Chiến Trình Khiếu Nguyên
Chương 39: Đánh giết
Chương 40: Trần Phong Liệt cúi đầu
Chương 41: Mã Lãng
Chương 42: Tính toán
Chương 43: Hạ độc
Chương 44: Chiến Mã Lãng
Chương 45: Giết chết toàn bộ
Chương 46: Tiến vào Thất Phong Sơn
Chương 47: Manh mối
Chương 48: Hang động đại xà
Chương 49: Chiến giao xà
Chương 50: Một kiếm kinh diễm