Red Alert Chi Tai Ách Kỷ Nguyên

Cật Phiên Thự Đích Hồng Điều

Thể loại: Huyền Huyễn, Mạt Thế, Convert
Nguồn: http://truyencv.com/
Đang cập nhật, 1647 Chương, 93358 lượt đọc

Sau chiến tranh hạt nhân thế giới một mảnh hoang vu thiên nhiên toả sáng khác loại sinh cơ! Thế giới bị màu xanh lá bao phủ, rậm rạp lâm hải trở thành hết thảy sinh linh đi săn, tiến hóa nhạc viên!

Đã từng bá chủ “Nhân loại” trở thành chuỗi thức ăn cấp thấp nhất tồn tại, ương ngạnh, gian nan sinh tồn lấy!

Một vị thiếu niên thân thể gầy yếu, thân phụ “Red Alert đế quốc căn cứ tân tiến” chủ não hệ thống! Lịch sử bánh răng đã lại bắt đầu lại từ đầu chuyển động, hết thảy từ “Tạng Cốc” bắt đầu...

5 chương truyện mới nhất

Chương 1647: Vladivostok (15/02/2019 14:25)
Chương 1646: Đến Kinh Đô (15/02/2019 14:25)
Chương 1645: Trở về (12/02/2019 12:00)
Chương 1644: Thiết kế (12/02/2019 12:00)
Chương 1642: Nữ nhân kia? (09/02/2019 19:36)

Danh sách chương