Phi Kiếm Vấn Đạo

Ngã Cật Tây Hồng Thị

Thể loại: Huyền Huyễn, Convert
Nguồn: http://tangthuvien.vn/
Đang cập nhật, 696 Chương, 316799 lượt đọc

Ở cái thế giới này, có Hồ Tiên, Hà Thần, Thủy Quái, Đại Yêu, cũng có người tu hành cầu trường sinh.

Chúng tu hành giả,

Khai pháp nhãn, có thể xem yêu ma quỷ quái.

Luyện một thanh phi kiếm, có thể ngàn dặm giết địch.

Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, càng có thể dò xét tứ phương.

...

Tần phủ nhị công tử 'Tần Vân ', là một vị người tu hành...

5 chương truyện mới nhất

Danh sách chương

Chương 1 - TRỞ VỀ
Chương 2 - BẮT GIỮ
Chương 3 - YÊU QUÁI ĐẦU LĨNH “CHỬ DUNG”
Chương 4 - TA LÀ HẮN ĐỆ ĐỆ
Chương 05: Bổn mạng phi kiếm
Chương 06: Trước 20 tuổi không nhập tiên môn, cả đời vô vọng
Chương 07: Tây Sơn Kiếm Viên
Chương 08: Tạ Sương
Chương 09: Lại tương kiến
Chương 10 - GIẾT GÀ DỌA KHỈ
Chương 11 - BÁN MÌNH KHẾ ƯỚC
Chương 12: Danh kỹ Trần Sương
Chương 13: Chạy không khỏi một cái chữ ‘Lợi’
Chương 14: Mười vạn lượng bạc
Chương 15 - HỒ SƠ GHI CHÉP
Chương 16: Thanh danh lên cao
Chương 17 - QUẬN THỦ TỚI CHƠI
Chương 18: Linh quả
Chương 19 - HOA KHÔI
Chương 20: Làm tức giận Thủy Thần
Chương 21: Chưởng Tâm Lôi
Chương 22: Y Tiêu
Chương 23: Tuyệt không cho phép sai lầm-
Chương 24: Cổ Hoài Nhân khát vọng
Chương 25: Yêu quái lão bộc ‘Tiền thúc’
Chương 26: Hàn Tụy Linh Dịch
Chương 27: Lên núi
Chương 28: Mật tín
Chương 29 - LINH QUẢ THÀNH THỤC
Chương 30 - BẠCH HỔ ĐẠI YÊU
Chương 31: Bầy yêu tụ
Chương 32: Pháp bảo? Yên Vũ Kiếm Ý!
Chương 33: Lão bộc ‘Tiễn Bảo’
Chương 34: Cắn xé nhau
Chương 35 - HỔ YÊU ĐOẠN TRẢO
Chương 36: Trước hết để cho ta thử xem
Chương 37 - TẦN VÂN MẠNH NHẤT CHIÊU SỐ
Quyển 1: Luyện Một Khẩu Phi Kiếm - Chương 38: Côn Luân Châu Y thị
Quyển 1: Luyện Một Khẩu Phi Kiếm - Chương 39: Kích động cùng phẫn nộ
QUYỂN 1 - Chương 40 - GÂY HỌA MỘT PHƯƠNG
Quyển 1: Luyện Một Khẩu Phi Kiếm - Chương 41: Ở trong tầm tay
QUYỂN 1 - LUYỆN MỘT KHẨU PHI KIẾM - Chương 42 - SƯ THÚC KHÔNG TỚI
Chương 43: Xem lầm người?
Chương 44: Mười ba năm mài một kiếm
Chương 45: Lập kế hoạch
Chương 46: Bản Mệnh Phi Kiếm cuối cùng thành
Chương 47: Luyện Khí tầng mười hai
QUYỂN 1 - LUYỆN MỘT KHẨU PHI KIẾM - Chương 48 - XUẤT PHÁT
Chương 49: Hai cái cuồng vọng Nhân tộc tiểu bối
Chương 50: Giả nội đan