Dị Thế Triệu Hoán Văn Thần Mãnh Tướng

Tửu Trì Túy

Thể loại: Huyền Huyễn, Convert
Nguồn: http://truyencv.com/
Hoàn thành, 1133 Chương, 242838 lượt đọc

Tồn tại ở lịch sử trường hà bên trong anh linh từ chưa tắt, một cái năng hát trăng bắt sao, điên đảo càn khôn võ đạo đại thế giới.

Xuyên qua dị thế đem Hoa Hạ trong lịch sử anh linh nhóm kêu gọi xuất thế, lực bạt sơn hà Sở Bá Vương, thần lực che trời Lý Nguyên Bá, thiên hạ vô song Lữ Phụng Tiên, đa trí gần giống yêu quái Gia Cát Lượng...

Vô số văn thần mãnh tướng, kiếp trước Chư Tử Bách gia từng cái được triệu hoán xuất thế!

Thương mân giới ngoại, Giả Hủ bố trí xuống Vạn Ma Phần Thiên đại trận luyện hóa một giới; Thái Thanh giới bên trong, Triệu Tử Long một thương phá thiên, ngưỡng vọng đầy Thiên Tiên thần, “Ai dám đánh với ta một trận!” ; Thiên Quỷ giới bên trong, Khổng Khâu lập địa thành thánh...

“Mục tiêu của ta là thành lập một cái vượt ngang chư thiên thần thoại đế quốc!”

- --

Đẳng cấp:

Võ giả: Phá Phàm cảnh, Thông Mạch cảnh, Thiên Cương cảnh, Thần Tàng cảnh, Linh Thần cảnh (phân 9 trọng), Chân Vương cảnh,...

Thuật sĩ: Khai Đan cảnh, Khí Hải cảnh, Kim Đan cảnh (Ngưng Dịch, Hóa Cố, Hóa Đan), Thông Minh cảnh, Hóa Thiên cảnh,...

Danh sách chương

Chương 01: Hệ triệu hoán thống
Chương 02: Trừng huyện
Chương 03: Vương Bá Đương
Chương 04: Đế kinh
Chương 05: Thủy quái
Chương 06: Phát hiện
Chương 07: Báo thù
Chương 08: Bạch phủ người tới
Chương 09: Ăn lộc của vua
Chương 10: Đốn ngộ
Chương 11: Cập quan
Chương 12: Ma Vân Sơn
Chương 13: Trần Hắc Hổ
Chương 14: Tập sát
Chương 15: Dương địch
Chương 16: Vạn Lịch thủ phụ
Chương 17: Ngõa Cương Lý Mật
Chương 18: Loạn tượng mới nổi lên
Chương 19: Quốc sư
Chương 20: Vô độc bất trượng phu
Chương 21: Bạch phủ thi đấu trong tộc
Chương 22: Nho đạo
Chương 23: Bạch Trường Ca
Chương 24: Cuồng sa che Địa Đao
Chương 25: Thiên Cương cảnh
Chương 26: Đao quang như ngọc
Chương 27: 7 tinh quỷ khóc thương
Chương 28: Đao ý
Chương 29: Đột phá Thiên Cương
Chương 30: Phong, Hỏa, Lâm, Thiểm
Chương 31: Đệ đệ thân ái của ta
Chương 32: Kinh biến
Chương 33: Xích Thiên tiêu
Chương 34: Lâm thời quân hầu
Chương 35: Sĩ Tín thống binh
Chương 36: Đồ doanh
Chương 37: Lý Mật dương danh
Chương 38: Hàn quang sắt
Chương 39: Tù binh
Chương 40: Tiểu nhân đắc chí
Chương 41: Tấn công
Chương 42: Trảm địch
Chương 43: Thần tàng đột kích
Chương 44: Hoa mai bảy đốt trượng
Chương 45: Miểu sát
Chương 46: Ta có thể cho ngươi một cơ hội
Chương 47: Toàn diệt địch đến
Chương 48: Đào thoát
Chương 49: Về doanh
Chương 50: Khánh công rượu