Đạo Tạng Mỹ Lợi Kiên

Bán Tiên Toán Mệnh

Thể loại: Tiên Hiệp, Đô Thị, Convert
Nguồn: http://tangthuvien.vn/
Đang cập nhật, 1571 Chương, 96171 lượt đọc

Anh ta là trung y xuất sắc, chuyên y người phương Tây bó tay toàn tập nghi nan tạp chứng;

Anh ta là đạo sĩ khiêm tốn, chuyên thu dị linh tốt đẹp bạch linh hồn;

Anh ta là xen lẫn trong nước Mỹ tài sản người thừa kế, nhưng dù sao là ở United States sáng tạo lượng lớn của cải.

Khiêm tốn không thấp kém, ấm áp mà không ám muội, tuy bình thường lại làm cho người hâm mộ.

Ở nước Mỹ tháng ngày, làm Trung Quốc đạo sĩ!

NVC là người hài hước.

5 chương truyện mới nhất

Danh sách chương