Bạch Y Tổng Quản

Tiêu Thư

Thể loại: Huyền Huyễn, Convert
Nguồn: http://tangthuvien.vn/
Hoàn thành, 3423 Chương, 963959 lượt đọc

Bạch Y Tổng Quản - Bạch Bào Tổng Quản

Chuyển thế hồi sinh với võ học hưng thịnh thế giới, người mang Phật gia thần thông, từ quốc công phủ tạp dịch trở thành vương phủ tổng quản, từ một giới người bình thường trưởng thành lên thành trấn quốc võ học tông sư, nắm quyền thế, đến mỹ nữ, tận hưởng này thế giới tuyệt diệu.

Danh sách chương